فرم ارزشیابی

نرم افزار فرم های 100 امتیازی ارزشیابی عملکرد کارمندان - سال 1399

در رایانه (ویندوز) نصب می شود، و پیش نیاز نرم افزاری آن اکسس Access است.

پاورپوینت      فیلم      راهنما


پستهای اداری  (ویژه مناطق و ادارات کل آموزش و پرورش)

09105363463

پاسخگو: طوافی

این سایت زیرمجموعۀ وب‌سایت Tavafi.ir است.

 

بخشنامه 710/21 مورخ 96/12/8 با موضوع ارزشیابی کارکنان در سال 97-96

تعیین تعداد اقدامات بند الف -2


کدفعالسازی

فاکتور


راهنمای چگونه نصب کنیم؟

راهنمای فعالسازی

راهنمای ورود اطلاعات سال قبل، به نرم افزار امسال

راهنمای شروع کار با نرم افزار

چاپ گزارش ابتدای دوره ارزشیابی (فرم عقد قرارداد)

دفترچه راهنما


دانلود Supremo


ــــــــــــــــــــــــــ سایر نرم افزارهای آموزشگاهی ــــــــــــــــــــــــــ

کارنامه ماهانه

توصیفی

حضورغیاب

ارزشیابی تحلیل نمره تبدیل آمار به اکسل و دفتر تلفن